เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


 

  ประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเมืองเก่า[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการพิธีมอบบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2565 [วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 89]
 
  ภาพกิจกรรมลานดนตรี วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์(หนองปลาแขยง)[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 90]
 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมืองเก่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอ...[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 172]
 
  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 209]
 
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 177]
 
  นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ จุดตรวจ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจี...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 299]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า จัดพิธีสรงน้ำพระ-รดน้ำดำหัวขอพรจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์ 2565) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปร...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 189]
 
  นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ นายเกรียงศักดิ์ งามนิลประดิษฐ์ มาดำรงตำแหน่ง รอง...[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 240]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทีมงานที่ปรึกษาออกแบบ สวนสาธารณะหนองปลาแขยงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ร่วมประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ดำ...[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 190]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ร่วมกับอำเภอกบินทร์บุรี ลงพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (TPMap) ในเขตเท...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 192]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ร่วมกับขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานคุมประพฤติกบินทร์บุรีและจิตอาสา ทต.เมืองเก่า ทำความสะอาดสถานีขนส่ง รับ-ส่งผู้โดยสารกบินทร์บุรี [วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 208]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20