เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


 

  เทศบาลตำบลเมืองเก่าลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (กบินทร์บุรี 1) [วันที่ 2021-06-18][ผู้อ่าน 1]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองกุลา[วันที่ 2021-06-18][ผู้อ่าน 5]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงและแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 10]
 
  ผู้บริหารหารือข้อราชการและลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางสัญจร ถนน รางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 6]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่าลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังในชุมชน[วันที่ 2021-06-13][ผู้อ่าน 17]
 
  ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[วันที่ 2021-06-12][ผู้อ่าน 11]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดในสถานที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2021-06-12][ผู้อ่าน 11]
 
  การประชุมชี้่แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองเก่า[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 8]
 
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 9 มิถุนายน 2564[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 7]
 
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 8 มิถุนายน 2564[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 5]
 
  สมาคมคนตาบอดไทยมอบถุงยังชีพพร้อมเงินเพื่อเยียวยาผู้พิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [วันที่ 2021-06-08][ผู้อ่าน 15]
 
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 7 มิถุนายน 2564[วันที่ 2021-06-08][ผู้อ่าน 6]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8