เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


 

  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 126]
 
  โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-06-17][ผู้อ่าน 99]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 78]
 
  ประมวลภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน ค่ายเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 67]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 76]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 76]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) [วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 77]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 78]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-04-26][ผู้อ่าน 140]
 
  ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 146]
 
  รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 [วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 185]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 89]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21