เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


 

  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 1 พฤศจิกายน 2564[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 230]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564[วันที่ 2021-10-29][ผู้อ่าน 253]
 
  คุณจินดา ทรงนวรัตน์ คุณชัยรัตน์ ทรงนวรัตน์ และคุณสรยา สนเท่ห์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัต...[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 394]
 
  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช"[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 325]
 
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 25 ตุลาคม 2564[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 234]
 
  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ[วันที่ 2021-10-21][ผู้อ่าน 306]
 
  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองเก่า มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า[วันที่ 2021-10-20][ผู้อ่าน 314]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ทำการเก็บ ขน เคลื่อนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านนางเลง [วันที่ 2021-10-19][ผู้อ่าน 280]
 
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 19 ตุลาคม 2564[วันที่ 2021-10-19][ผู้อ่าน 237]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ฉีดพ่นยาน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมวดการทางกบินทร์บุรี และชุมชนบ้านเมืองใหม่ [วันที่ 2021-10-19][ผู้อ่าน 254]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านดงเย็น บ้านเมืองใหม่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น[วันที่ 2021-10-18][ผู้อ่าน 283]
 
  ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัย อำเภอกบินทร์บุรี และ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2021-10-18][ผู้อ่าน 264]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23