เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


 

  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า รับมอบวัสดุทางการแพทย์และน้ำดื่ม เพื่อใช้ในภารกิจศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า [วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 326]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านนางเลง ลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัย [วันที่ 2021-09-16][ผู้อ่าน 436]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า สำรวจพื้นที่น้ำท่วม บริเวณชุมชนบ้านนางเลง (บ้านนางเลงเหนือ) พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันกิ่งไม้โค่น กีดขวางเส้นทางสัญ...[วันที่ 2021-09-12][ผู้อ่าน 349]
 
  นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า รับมอบอาหารและน้ำดื่มจากผู้มีจิตศรัทธาของสถาน...[วันที่ 2021-09-10][ผู้อ่าน 482]
 
  วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองเก่าร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้กักตัวและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดใ...[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 361]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวในพื้นที่ชุมชนบ้านนางเลง[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 305]
 
  นายธนานันต์ เชื้อสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยนายสมบัติ ภูสง่า ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า รับมอบพัดลม จำนวน 4 ตัว เพื่อใช้ในภารกิจศูนย์พักค...[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 409]
 
  วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 351]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ข้างทางชุมชนบ้านดงเย็น เพื่อปรับภูมิทัศน์ และป้องกันอันตรายจากการหักโค่นเมื่อเกิดพายุลมแรง[วันที่ 2021-09-06][ผู้อ่าน 395]
 
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากบินทร์บุรี บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า[วันที่ 2021-09-02][ผู้อ่าน 467]
 
  ลอกท่อและรางระบายน้ำ ซอยเกาะแคน ชุมชนสามทหาร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน[วันที่ 2021-09-01][ผู้อ่าน 388]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ[วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 423]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24