เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


 

  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564[วันที่ 2021-07-28][ผู้อ่าน 303]
 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสวนกบินทร์เฉลิมราชย์ (หนองปลาแขยง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบ...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 336]
 
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 18 กรกฎาคม 2564[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 352]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ฉีดพ่นยาน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนสามทหาร (หมู่บ้านก้องตะวัน) [วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 372]
 
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 14 กรกฏาคม 2564[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 328]
 
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 13 กรกฏาคม 2564[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 346]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงสำรวจพื้นที่สำหรับก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำภายในชุมชนบ้านเหล่าหลวง[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 722]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองเก่า ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่ประสบปัญหาเสี่ยงสูงหรือ...[วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 390]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า นำทีมประชาชนจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านการรักษาความสะอาด เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนท...[วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 1448]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางเข้าโรงเรียนกบินทร์บุรี และขุดร่องระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังในชุมชน[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 435]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ฉีดพ่นยาน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนบ้านเอื้ออาทร (กบินทร์บุรี 1) และสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบิ...[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 519]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา นำทีมประชาชนจิตอาสาเพื่อช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดพื้นที่และเก็บขยะมูลฝอย บริเวณสถานที่ใ...[วันที่ 2021-07-03][ผู้อ่าน 468]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24