เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


 

  นายอำเภอกบินทร์บุรีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองเก่าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโกลบอลเฮาส์ สาขากบินทร์บุรี พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางในการป้องกันตนเองแล...[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 308]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าพร้อมคณะตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19[วันที่ 2021-06-21][ผู้อ่าน 333]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่าดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (กบินทร์บุรี 1) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเบื้องต้น[วันที่ 2021-06-20][ผู้อ่าน 317]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เสี่ยง[วันที่ 2021-06-19][ผู้อ่าน 281]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่าลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (กบินทร์บุรี 1) [วันที่ 2021-06-18][ผู้อ่าน 328]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองกุลา[วันที่ 2021-06-18][ผู้อ่าน 370]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงและแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 417]
 
  ผู้บริหารหารือข้อราชการและลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางสัญจร ถนน รางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 291]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่าลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังในชุมชน[วันที่ 2021-06-13][ผู้อ่าน 298]
 
  ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[วันที่ 2021-06-12][ผู้อ่าน 398]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดในสถานที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2021-06-12][ผู้อ่าน 394]
 
  การประชุมชี้่แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองเก่า[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 264]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22