เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


 

  รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 [วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 253]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 139]
 
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีขอใช้ประโยชน์และขึ้นทะเบียนที่สาธารณะประโยชน์หนองปลาแขยง เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ (ครั้งที่ 1 )[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 206]
 
  พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-03-16][ผู้อ่าน 119]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์[วันที่ 2023-03-08][ผู้อ่าน 474]
 
  ประชุมหารือการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองเก่า[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 145]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 179]
 
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผ...[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 218]
 
  วันที่ 26 มกราคม 2566 สัมมนาร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 149]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 154]
 
  นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ผู้แทนหน่วยงานรับรางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 185]
 
  ประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเมืองเก่า[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 251]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23