เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


เทศบาลตำบลเมืองเก่า ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงอำเภอกบินทร์บุรีและสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สวนอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ (หนองปลาแขยง) ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนขาว และปลายี่สก จำนวน 300,000 ตัว

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรและสัตว์น้ำของไทย ทำให้ พันธุ์ปลาตลอดจนพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ แพร่ขยายพันธุ์ นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรในแหล่งน้ำ และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ได้ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศ โดยการปล่อยพันธุ์ปลากลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับคืนความสมบูรณ์