เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


 

  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 19 ตุลาคม 2564[วันที่ 2021-10-19][ผู้อ่าน 160]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ฉีดพ่นยาน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมวดการทางกบินทร์บุรี และชุมชนบ้านเมืองใหม่ [วันที่ 2021-10-19][ผู้อ่าน 180]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านดงเย็น บ้านเมืองใหม่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น[วันที่ 2021-10-18][ผู้อ่าน 196]
 
  ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัย อำเภอกบินทร์บุรี และ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2021-10-18][ผู้อ่าน 164]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านนางเลง [วันที่ 2021-10-18][ผู้อ่าน 165]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่าและพี่น้องประชาชนชุมชนก้องตะวัน ร่วมทำความสะอาดสนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน ปรับภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้สะอาดและสวยงาม[วันที่ 2021-10-16][ผู้อ่าน 216]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ทำการเก็บ ขน เคลื่อนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านนางเลง (ซอยโรงเรียนบ้านนางเลง) ขึ้นที่สูง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือน้...[วันที่ 2021-10-16][ผู้อ่าน 167]
 
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 15 ตุลาคม 2564[วันที่ 2021-10-15][ผู้อ่าน 175]
 
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 14 ตุลาคม 2564[วันที่ 2021-10-14][ผู้อ่าน 177]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า[วันที่ 2021-10-14][ผู้อ่าน 186]
 
  นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ[วันที่ 2021-10-12][ผู้อ่าน 182]
 
  ร.ต.ท.กิตติ สงวนทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค...[วันที่ 2021-10-12][ผู้อ่าน 190]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21