เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


 

  นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาลตำบลเมืองเก่าและแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 418]
 
  กิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า [วันที่ 2021-03-24][ผู้อ่าน 454]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่าขอยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างในการทำความดี[วันที่ 2020-11-09][ผู้อ่าน 444]
 
  พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า [วันที่ 2020-10-23][ผู้อ่าน 347]
 
  กิจกรรมออกสำรวจพร้อมแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย [วันที่ 2020-10-23][ผู้อ่าน 365]
 
  การตรวจเยี่ยมและมอบถึงยังชีพแก่ผู้ประสพเหตุวาตภัย หมู่ที่ 17[วันที่ 2020-04-27][ผู้อ่าน 233]
 
  การเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนชุมชนเหล่าหลวงที่ประสบวาตภัย[วันที่ 2020-04-26][ผู้อ่าน 416]
 
  กิจกรรมมอบอุปกรณ์ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2020-04-26][ผู้อ่าน 325]
 
  กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัย[วันที่ 2020-04-26][ผู้อ่าน 324]
 
  การตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )[วันที่ 2020-04-25][ผู้อ่าน 335]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่าสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย[วันที่ 2020-04-24][ผู้อ่าน 313]
 
  กิจกรรมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด และเจลแอลกอฮอล์ให้กับชุมชนภายในเขตเทศบาล[วันที่ 2020-04-24][ผู้อ่าน 307]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24