เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัย


นายเฉลิมพล หริตวร นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นางสาวบัวศรี วิรุณพันธ์ ที่พักอาศัยเกิดเหตุไฟไหม้
2023-06-30
2023-06-17
2023-06-15
2023-06-12
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-02
2023-04-26
2023-04-13