เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น.
นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอกบินทร์บุรี
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฯ
แด่พระภิกษุสงฆ์
ที่ร่วมเดินธุดงค์ธรรมยาตราฯ เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

ครั้งที่ 38 ประจำปี 2567 โดยมี นายชัยทัต ชัยสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บังอร วิลาวัลย์
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล นายสัญญา จันทร์แวว กำนันตำบล
เมืองเก่า
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป
ร่วมพิธี

ณ วัดเวฬุวนาราม (วัดบ้านไผ่) ตำบลเมืองเก่า
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05