เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาเชื่อมความสามัคคีต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฟุตซอล)


วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 18.30 น.
ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดปราจีนบุรี
เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสามัคคีต้านยาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฟุตซอล)
โดยมี นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรี
ตำบลเมืองเก่า และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
และกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิชัย ปรางค์จันทร์
ท้องถิ่นอำเภอกบินทร์บุรี นายสาคร พวงชะอุ่ม
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล
นางมัลลิกา หงษ์มัง กำนันตำบลเมืองเก่า
พร้อมด้วยคณะผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน
และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิด และรับชมการแข่งขัน

 

2024-06-27
2024-06-12
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-03-06
2024-03-05