เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


รณรงค์ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567


วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ
ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567
ภายใต้หัวข้อหลัก
สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
เมาแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ ” “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
โดยมี นางวัชราภรณ์ แตงหมี
นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธีฯ
พร้อมทั้งร่วมเดินรณรงค์เมาไม่ขับเทศกาลสงกรานต์
หวังลดอุบัติเหตุทางถนน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร อันมีสาเหตุหลักมาจาก
การดื่มสุราและขับขี่โดยประมาท
ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอกบินทร์บุรี
#เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย
ท่านนายกเทศมนตรีฯ ขออวยพรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน
เดินทางโดยสวัสดิภาพ
ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์

2024-06-12
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-03-06
2024-03-05
2024-02-19