เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง


วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์ฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ชุมชน ในการประชุมประชาคมระดับตำบล
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองเก่า

2024-06-12
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-03-06
2024-03-05
2024-02-19