เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า


วันพุธที่  6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองเก่า

นายชัยทัต  ชัยสิทธิ์  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า#เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้าง เพื่อมอบนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดภาระงาน การเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการ

แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) 

การปรับวัฒนธรรมองค์กร และการแต่งกายการบริการประชาชน  โดยเน้นย้ำความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงประโยชน์

ของประชาชนเป็นหลัก

2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05