เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


ประชาคม พ.ศ.2567 เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอของประชาชน


วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมประชุมประชาคม“เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567 กรณีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น” ชุมชนบ้านเนินแห่ ณ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน





2024-06-27
2024-06-12
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-03-06
2024-03-05