เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


 

  นายธนานันต์ เชื้อสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนบ้านดงเย็น[วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 241]
 
  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในภารกิจศูนย์พักคอยเทศบาลตำบล เมืองเก่า [วันที่ 2021-08-30][ผู้อ่าน 244]
 
  ประกาศแจ้งเตือนน้ำท่วม[วันที่ 2021-08-28][ผู้อ่าน 243]
 
  นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 40 แพ็คจากนายสิทธิโชค ธัญญอนันต์ผล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อใช้ในภารกิจศูนย...[วันที่ 2021-08-26][ผู้อ่าน 338]
 
  นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล รับมอบชุด PPE จากคณะผู้บริหารบริษัทเสริมสรรสร้างสุข จำกัด นนทบุรี เพื่อสนั...[วันที่ 2021-08-25][ผู้อ่าน 261]
 
  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า รับมอบสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อใช้ในภารกิจศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า [วันที่ 2021-08-25][ผู้อ่าน 339]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564[วันที่ 2021-08-24][ผู้อ่าน 252]
 
  นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล รับมอบน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนภารกิจศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเ...[วันที่ 2021-08-23][ผู้อ่าน 249]
 
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 20 สิงหาคม 2564[วันที่ 2021-08-20][ผู้อ่าน 384]
 
  ตรวจสถานที่ก่อสร้างโครงการหมู่บ้านนุชสรา วิลเลจ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2021-08-19][ผู้อ่าน 503]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 255]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 12 สิงหาคม 2564[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 322]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21