เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


ร.ต.ท.กิตติ สงวนทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตเทศบาลตำบลเ


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า มอบหมายให้ ร.ต.ท.กิตติ สงวนทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 

2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05