เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


 

  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 8 พฤศจิกายน 2564[วันที่ 2021-11-08][ผู้อ่าน 174]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านโนนคูณและบ้านไผ่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น[วันที่ 2021-11-06][ผู้อ่าน 183]
 
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 4 พฤศจิกายน 2564[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 178]
 
  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่าลงพื้นที่สวนสาธารณะอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ (หนองปลาแขยง) ตรวจสอบคนเร่ร่อนที่เข้ามาใช้พื้นที่สวนสาธารณะเป็นที่พักอาศัยและหลับนอนยามค่ำคืน[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 218]
 
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 1 พฤศจิกายน 2564[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 176]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564[วันที่ 2021-10-29][ผู้อ่าน 192]
 
  คุณจินดา ทรงนวรัตน์ คุณชัยรัตน์ ทรงนวรัตน์ และคุณสรยา สนเท่ห์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัต...[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 270]
 
  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช"[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 209]
 
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 25 ตุลาคม 2564[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 170]
 
  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ[วันที่ 2021-10-21][ผู้อ่าน 220]
 
  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองเก่า มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า[วันที่ 2021-10-20][ผู้อ่าน 230]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า ทำการเก็บ ขน เคลื่อนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านนางเลง [วันที่ 2021-10-19][ผู้อ่าน 194]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21