เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


 

  กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์[วันที่ 2023-03-08][ผู้อ่าน 492]
 
  ประชุมหารือการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองเก่า[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 164]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 203]
 
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผ...[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 238]
 
  วันที่ 26 มกราคม 2566 สัมมนาร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 165]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 169]
 
  นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ผู้แทนหน่วยงานรับรางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 212]
 
  ประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเมืองเก่า[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 293]
 
  โครงการพิธีมอบบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2565 [วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 345]
 
  ภาพกิจกรรมลานดนตรี วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์(หนองปลาแขยง)[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 274]
 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมืองเก่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอ...[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 373]
 
  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 379]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23