เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีขอใช้ประโยชน์และขึ้นทะเบียนที่สาธารณะประโยชน์หนองปลาแขยง เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ (ครั้งที่ 1 )


เทศบาลตำบลเมืองเก่า จัดชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กรณีขอใช้ประโยชน์และขึ้นทะเบียนที่สาธารณะประโยชน์หนองปลาแขยงเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ (ครั้งที่ 1 )
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองเก่า


 

2023-06-03
2023-06-02
2023-04-26
2023-04-13
2023-04-11
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-08
2023-03-03