เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีขอใช้ประโยชน์และขึ้นทะเบียนที่สาธารณะประโยชน์หนองปลาแขยง เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ (ครั้งที่ 1 )


เทศบาลตำบลเมืองเก่า จัดชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กรณีขอใช้ประโยชน์และขึ้นทะเบียนที่สาธารณะประโยชน์หนองปลาแขยงเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ (ครั้งที่ 1 )
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองเก่า


 

2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05