เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566


วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
นางวัชราภรณ์  แตงหมี
นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิด
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 
“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
“เมาขับ จับติด EM ”และ “ ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ” 
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกบินทร์บุรี
โดยร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังปราจีนบุรีและเขตใกล้เคียง
ในการนี้ นายชัยทัต  ชัยสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า
ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2566 
โดยเดินรณรงค์ พร้อมด้วยการเก็บกวาดขยะ
และล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นอาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกบินทร์บุรีและบริเวณใกล้เคียง
เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ 
โดยเฉพาะด้านความสะอาดและสุขอนามัย
 

2023-06-30
2023-06-17
2023-06-15
2023-06-12
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-02
2023-04-26
2023-04-13