เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า มอบหมายให้
นายธนานันต์ เชื้อสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

2023-06-03
2023-06-02
2023-04-26
2023-04-13
2023-04-11
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-08
2023-03-03