เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า มอบหมายให้
นายธนานันต์ เชื้อสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

2024-06-12
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-03-06
2024-03-05
2024-02-19