เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


 

  เทศบาลตำบลเมืองเก่าดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (กบินทร์บุรี 1) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเบื้องต้น[วันที่ 2021-06-20][ผู้อ่าน 366]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เสี่ยง[วันที่ 2021-06-19][ผู้อ่าน 331]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่าลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (กบินทร์บุรี 1) [วันที่ 2021-06-18][ผู้อ่าน 393]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองกุลา[วันที่ 2021-06-18][ผู้อ่าน 430]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงและแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 493]
 
  ผู้บริหารหารือข้อราชการและลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางสัญจร ถนน รางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 346]
 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่าลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังในชุมชน[วันที่ 2021-06-13][ผู้อ่าน 347]
 
  ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[วันที่ 2021-06-12][ผู้อ่าน 461]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดในสถานที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2021-06-12][ผู้อ่าน 441]
 
  การประชุมชี้่แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองเก่า[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 309]
 
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 9 มิถุนายน 2564[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 319]
 
  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำันที่ 8 มิถุนายน 2564[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 309]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24