เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


นายอำเภอกบินทร์บุรีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองเก่าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโกลบอลเฮาส์ สาขากบินทร์บุรี พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางในการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัย


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. นายเกรียงศักดิ์ แม้นศรี นายอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมด้วยนายสมคิด ยืนประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินทร์บุรี นายอดุลย์ การงาน สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี นายวิชัย ปรางค์จันทร์ ท้องถิ่นอำเภอกบินทร์บุรี นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
ร.ต.ท.กิตติ สงวนทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า และผู้บริหารโกลบอลเฮาส์ สาขากบินทร์บุรี ร่วมประชุมหารือแนวทางในการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมในห้างสรรพสินค้าในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการที่โกลบอลเฮ้าส์ สาขากบินทร์บุรี ได้อุ่นใจยิ่งขึ้น

 

“ชาวกบินทร์ร่วมใจ ต้านภัยโควิด - 19”

ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลเมืองเก่า

2024-06-27
2024-06-12
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-03-06
2024-03-05