เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


การตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )


วันที่ 25 เมษายน 2563 วัดป่าประดู่ อำเภอเมืองเก่า จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )โรงทาน และสิ่งของ โดยพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สนองพระดำริ โดย พระปราจีนมณี วิ. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้ นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี นายอนันต์ พลาหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม . ร่วมตั้งจุดคัดกรองพี่น้องประชาชน

2023-06-30
2023-06-17
2023-06-15
2023-06-12
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-02
2023-04-26
2023-04-13