เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


การตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )


วันที่ 25 เมษายน 2563 วัดป่าประดู่ อำเภอเมืองเก่า จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )โรงทาน และสิ่งของ โดยพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สนองพระดำริ โดย พระปราจีนมณี วิ. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้ นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี นายอนันต์ พลาหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม . ร่วมตั้งจุดคัดกรองพี่น้องประชาชน

2024-06-27
2024-06-12
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-03-06
2024-03-05