เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ลงพื้นที่สวนสาธารณะอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ และบ่อขยะของเทศบาลตำบลเมืองเก่า


วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ลงพื้นที่สวนอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์เพื่อสำรวจข้อมูล และเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อบริการประชาชนที่มาพักผ่อนและออกกำลังกาย

จากนั้นเดินทางต่อไปยังบ่อขยะของเทศบาลตำบลเมืองเก่า พร้อมตรวจตราพื้นที่บริเวณบ่อขยะ เก็บข้อมูลปัญหาขยะมูลฝอยที่ยังตกค้างในบ่อขยะ เพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

2023-06-30
2023-06-17
2023-06-15
2023-06-12
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-02
2023-04-26
2023-04-13