เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


กิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า


วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองเก่า จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมในพิธีเปิดและรับฟังการบรรยาย โดยมีจ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 9 หน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า
2023-06-30
2023-06-17
2023-06-15
2023-06-12
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-02
2023-04-26
2023-04-13