เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


การตรวจเยี่ยมและมอบถึงยังชีพแก่ผู้ประสพเหตุวาตภัย หมู่ที่ 17


วันที่ 27 เมษายน 2563 นายอนันต์ พลาหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า และพนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า เข้าตรวจเยี่ยมและมอบถึงยังชีพแก่ผู้ประสพเหตุวาตภัย หมู่ที่ 17 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05