เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


การตรวจเยี่ยมและมอบถึงยังชีพแก่ผู้ประสพเหตุวาตภัย หมู่ที่ 17


วันที่ 27 เมษายน 2563 นายอนันต์ พลาหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า และพนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า เข้าตรวจเยี่ยมและมอบถึงยังชีพแก่ผู้ประสพเหตุวาตภัย หมู่ที่ 17 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
2023-06-30
2023-06-17
2023-06-15
2023-06-12
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-03
2023-06-02
2023-04-26
2023-04-13