เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
 
  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า รับมอบชุด PPE จำนวน 15 ชุด เพื่อใช้ในภารกิจศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า
  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า รับมอบวัสดุทางการแพทย์และน้ำดื่ม เพื่อใช้ในภารกิจศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า
  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านนางเลง ลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัย
 
21 ก.ย. 2564 ส่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
21 ก.ย. 2564 โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดปราจีนบุรี
20 ก.ย. 2564 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
20 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
8 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การเปิดใช้สวนอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์
22 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง บริเวณรอบที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
22 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
22 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?