เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 18 มิ.ย. 2564 ]6
2 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 15 มิ.ย. 2564 ]8
3 สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) [ 14 มิ.ย. 2564 ]6
4 เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบบการและประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 1 มิ.ย. 2564 ]2
5 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 17 พ.ค. 2564 ]13
6 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 28 เม.ย. 2564 ]32
7 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 28 เม.ย. 2564 ]22
8 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น-กปท [ 27 เม.ย. 2564 ]16
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]22
10 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC [ 16 เม.ย. 2564 ]14
 
หน้า 1|2|3|4