เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก [ 18 ม.ค. 2565 ]4
2 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นดำเนินการรับรอง แหล่งที่มาของไม้ และรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แทนกรมป่าไม้ พ.ศ. 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]6
3 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]12
4 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง " สุจริต โปร่งใส จังหวัดปราจีนบุรีใสสะอาด 2565 " และ "งดรับ งดให้ " ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) [ 13 ม.ค. 2565 ]8
5 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]11
6 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งกิจการตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 24 ธ.ค. 2564 ]13
7 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance : LPA ) ประจำปี 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]18
8 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]24
9 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]22
10 พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต [ 19 พ.ย. 2564 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11