เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 4 ก.ค. 2565 ]4
2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มิ.ย. 2565 ]4
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2565 ]3
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]9
5 แบบสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ [ 23 มิ.ย. 2565 ]3
6 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ " หนังสือวันป่าชุมชนแห่งชาติ" [ 23 มิ.ย. 2565 ]11
7 (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) [ 20 มิ.ย. 2565 ]5
8 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด ล่วงล้ำลำแม่น้ำ [ 20 มิ.ย. 2565 ]4
9 แจ้งปรับขั้นตอนการประเมินสถานประกอบการระบบ Thai Stop Covid plus [ 20 มิ.ย. 2565 ]4
10 ประชาสัมพันธ์แผ้นพับการใช้งานแอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล [ 17 มิ.ย. 2565 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17