เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ส่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา [ 21 ก.ย. 2564 ]3
2 โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดปราจีนบุรี [ 21 ก.ย. 2564 ]2
3 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) [ 20 ก.ย. 2564 ]3
4 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) [ 20 ก.ย. 2564 ]2
5 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การเปิดใช้สวนอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ [ 8 ก.ย. 2564 ]10
6 มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 [ 2 ก.ย. 2564 ]13
7 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๔ [ 1 ก.ย. 2564 ]8
8 คำสั่งเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำอำเภอกบินทร์บุรี [ 30 ส.ค. 2564 ]9
9 ราชอาณาจักรกัมพุชาประกาศระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดชายแดนไทย - กัมพุชา เป็นการชั่วคราว [ 30 ส.ค. 2564 ]8
10 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่หมู่บ้านในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 30 ส.ค. 2564 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9