เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]154
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 17 มี.ค. 2565 ]405
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]144
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) พ.ศ.2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]165
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]146
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]139
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]155
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]141
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]151
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]148
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]146
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]140
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 28 มิ.ย. 2562 ]370