เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]36
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 17 มี.ค. 2565 ]274
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]36
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) พ.ศ.2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]35
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]36
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]35
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]34
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]35
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]38
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]37
 
หน้า 1|2