เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 274 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเกาะหวาย [ 23 พ.ค. 2567 ]450
2 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 23 พ.ค. 2567 ]451
3 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี [ 21 พ.ค. 2567 ]448
4 ประกาศกำหนดราคากลาง เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเกาะหวาย [ 20 พ.ค. 2567 ]446
5 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ [ 17 พ.ค. 2567 ]446
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง [ 16 พ.ค. 2567 ]445
7 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 14 พ.ค. 2567 ]447
8 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2567 ]445
9 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]447
10 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มหนองแวง [ 3 พ.ค. 2567 ]446
11 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาฌครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 2 หมู่บ้านก้องตะวัน ชุมชนสามทหาร หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]445
12 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำหรับชุมชนบ้านเนินแห่ ม.12 และชุมชนบ้านหนองกุลา ม.13 [ 25 เม.ย. 2567 ]448
13 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่ [ 24 เม.ย. 2567 ]447
14 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเกาะหวาย ชุมชนบ้านเนินแห่ หมู่ที่ 12 บ้านเนินแห่ ตำบลเมืองเก่า [ 9 เม.ย. 2567 ]446
15 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]446
16 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำหรับชุมชนบ้านเนินแห่ หมู่ 12 และสำหรับชุมชนบ้านหนองกุลา หมู่ 13 ตำบลเมืองเก่า [ 28 มี.ค. 2567 ]447
17 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินสุวรรณศร 33 เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านก้องตะวัน ชุมชนสามทหาร หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]447
18 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมเหล็ก สายทางถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินสุวรรณศร 33 เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร 1,2 ชุมชนรุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]448
19 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การจัดซื่อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งฯ [ 27 มี.ค. 2567 ]446
20 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 25 มี.ค. 2567 ]445
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14