เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]328
2 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์NO Gift Policy) พ.ศ. 2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]330
3 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย (NO Gift Policy) จากกการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]338
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 28 มี.ค. 2566 ]343
5 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเมืองเก่า (รอบ 6 เดือน) [ 28 มี.ค. 2566 ]340
6 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์NO Gift Policy) [ 20 มี.ค. 2566 ]342
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 20 มี.ค. 2566 ]323
8 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]328
9 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 15 มี.ค. 2566 ]359
10 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570 [ 14 มิ.ย. 2565 ]356
11 ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น [ 28 เม.ย. 2565 ]328
12 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สุจริต โปร่งใส มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ [ 28 เม.ย. 2565 ]328
13 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]314
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองเก่า (รอบ ๖ เดือน) [ 27 เม.ย. 2565 ]313
15 คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 26 เม.ย. 2565 ]336
16 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]324
17 แผนปฏิบัติการป้องกัน-ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 18 ส.ค. 2564 ]318
18 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 5 เม.ย. 2564 ]325
19 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2564 ]320
20 รายงานผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]311
 
หน้า 1|2