เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 5 มิ.ย. 2567 ]51
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน [ 5 มิ.ย. 2567 ]41
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]44
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 1 เม.ย. 2567 ]39
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า พ.ศ.2566 รอบ 12เดือน [ 1 เม.ย. 2567 ]54
6 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 เม.ย. 2567 ]44
7 สรุปรายงานการดำเนินการ การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 เม.ย. 2567 ]43
8 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 เม.ย. 2567 ]42
9 รายงานผลประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 มี.ค. 2567 ]53
10 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ฉบับภาษาไทย [ 21 มี.ค. 2567 ]52
11 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ฉบับภาษาอังกฤษ [ 21 มี.ค. 2567 ]51
12 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [ 1 มี.ค. 2567 ]52
13 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่ามอบนโยบาย การให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service และ นโยบาย ไม่รับของกำนัล(No Gift Policy) แก่เจ้าหน้าที่เทศบาล [ 11 ม.ค. 2567 ]46
14 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]384
15 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์NO Gift Policy) พ.ศ. 2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]390
16 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย (NO Gift Policy) จากกการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]413
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 28 มี.ค. 2566 ]408
18 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเมืองเก่า (รอบ 6 เดือน) [ 28 มี.ค. 2566 ]406
19 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์NO Gift Policy) [ 20 มี.ค. 2566 ]409
20 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 20 มี.ค. 2566 ]382
 
หน้า 1|2