เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์บริเวณหนองปลาแขยงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ระยะที่1) [ 3 ก.พ. 2564 ]446
2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 217 เมตร วางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำทางเข้าลานกีฬา [ 3 ก.พ. 2564 ]445
3 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]445
4 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]445
5 แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดชื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 30 ต.ค. 2563 ]445
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงห้องน้ำประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 23 ก.ย. 2563 ]445
7 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]445
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (โครงการปรับปรุงพื้นอาคารศูนย์สงเคราะห์ชุมชนบ้านดงเย็น) [ 18 ก.ย. 2563 ]445
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (โครงการรางระบายน้ำบริเวณข้างบ้านนายจิราวัฒน์ พิจารณ์ เชื่อต่อรางระบายน้ำเดิม) [ 17 ก.ย. 2563 ]446
10 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]445