เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 24 เม.ย. 2567 ]446
2 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน [ 12 เม.ย. 2566 ]445
3 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]446
4 การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 10 พ.ค. 2565 ]445
5 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]446
6 งบแสดงฐานะการเงินและ งบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 ธ.ค. 2563 ]445