เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศกำหนดราคากลางคุรภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน [ 2 ก.ย. 2564 ]249
182 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณซอยบ้านนายอถึก ถึงบ้านนายธนชัย ชุมชนบ้านเหล่าหลวง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ส.ค. 2564 ]254
183 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน [ 17 ส.ค. 2564 ]244
184 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนและตลิ่งแควพระปรง ซอยบ้านนายอ้อน มาบุญชู หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านนางเลง ตำบลกบินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2564 ]246
185 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ป้ายชื่อสำนักงานเทศบาล) [ 10 ส.ค. 2564 ]258
186 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 10 ส.ค. 2564 ]249
187 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ [ 9 ส.ค. 2564 ]245
188 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) [ 27 ก.ค. 2564 ]250
189 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 217 เมตร วางท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำทางเข้าลานกีฬา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ค. 2564 ]250
190 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]252
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23