เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 269 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]316
242 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]343
243 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณซอยบ้านนายอถึก ถึงบ้านนายชนะชัย [ 29 มิ.ย. 2564 ]342
244 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองปลาแขยงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มิ.ย. 2564 ]353
245 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 217 เมตร วางท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำทางเข้าลานกีฬา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มิ.ย. 2564 ]343
246 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 2 รายการ [ 23 มิ.ย. 2564 ]337
247 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกสามทหารและในเขตเทศบาล [ 15 มิ.ย. 2564 ]312
248 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ [ 14 มิ.ย. 2564 ]322
249 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 217 เมตร วางท่อระบายน้ำ พร้อมรางระบายน้ำทางเข้าลานกีฬา เทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 11 มิ.ย. 2564 ]326
250 ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 10 มิ.ย. 2564 ]321
251 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและทรัพย์สิน [ 8 มิ.ย. 2564 ]307
252 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองปลาแขยงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มิ.ย. 2564 ]331
253 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหดนราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองปลาแขยงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ระยะที่ 1)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]319
254 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]308
255 ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์บรรทุกขยะ [ 20 พ.ค. 2564 ]318
256 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) [ 7 เม.ย. 2564 ]324
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564 ]334
258 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งานจำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2564 ]328
259 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [ 16 มี.ค. 2564 ]383
260 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]335
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14