เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างทำธงตราสัญลักษณ์และธงชาติพิมพ์สติ๊กเกอร์รีดใส่ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด ๐.๖๐X ๓.๐๐ เมตร พร้อมชุดเหล็กและดำเนินการติดตั้ง [ 31 พ.ค. 2566 ]41
42 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการชุมชนก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยบ้านนางเลงเหนือ จากถนน คสล.เดิม ถึงที่ดินนายบุญธรรม สามารถ ชุมชนบ้านนางเลง หมู่ที่ 5 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 25 พ.ค. 2566 ]36
43 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]32
44 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องเก็บของบริเวณฝั่งตรงข้ามศาลาประชาคม ชุมชนบ้านเนินแห่ หมู่ 12 ตำบลเมืองเก่า [ 23 พ.ค. 2566 ]34
45 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]41
46 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากทางเข้าโรงเรียนบ้านไผ่ซอยบ้านนายสายนต์ สืบราษฎร์ [ 16 พ.ค. 2566 ]41
47 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายป่วน แคนศรี (ระยะที่ 2) [ 16 พ.ค. 2566 ]37
48 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอุษา อ่างทอง [ 16 พ.ค. 2566 ]42
49 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสาวพิมพ์ชนก อุดง [ 16 พ.ค. 2566 ]37
50 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำซอยบ้านนางสาวศิริวรรณ กูดแดง [ 16 พ.ค. 2566 ]35
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23