เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 271 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 กำหนดราคากลาง จัดซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถหน้าตักหลังขุด ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ [ 23 พ.ย. 2565 ]361
142 กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองวังวิทย์ (ทิศเหนือ-ใต้) [ 17 พ.ย. 2565 ]331
143 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการขุดลอกวังวิทย์ (ทิศเหนือ-ใต้) หมู่ 12 บ้านเนินแห่ [ 31 ต.ค. 2565 ]318
144 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกสามทหารและในเขตเทศบาล (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2565) [ 30 ก.ย. 2565 ]359
145 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ [ 28 ก.ย. 2565 ]358
146 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ [ 21 ก.ย. 2565 ]352
147 กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 19 ก.ย. 2565 ]354
148 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคลองนางเลง (ทิศเหนือ-ใต้) ชุมชนบ้านนางเลง หมู่ที่ 5 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ย. 2565 ]340
149 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]304
150 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]316
151 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]943
152 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ [ 13 ก.ย. 2565 ]375
153 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ [ 13 ก.ย. 2565 ]361
154 ประกาศกำหนดราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน บริเวณพื้นที่อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์(หนองปลาแขยง) [ 7 ก.ย. 2565 ]350
155 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ก.ย. 2565 ]323
156 ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 5 รายการ [ 6 ก.ย. 2565 ]336
157 ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม [ 5 ก.ย. 2565 ]359
158 ประกาศกำหนดราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง [ 31 ส.ค. 2565 ]361
159 ประกาศกำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว [ 31 ส.ค. 2565 ]343
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองนางเลง(ทิศเหนือ-ใต้)ชุมชนบ้านนางเลง หมู่ที่5 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 26 ส.ค. 2565 ]362
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14