เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 271 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM จำนวน 2 รายการ [ 21 ก.พ. 2565 ]338
202 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 9 ก.พ. 2565 ]368
203 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ราคากลางโครงการซ่อมแซมสะพานชั่วคราวซอยบ้านนายอ้อน มาบุญชู ชุมชนบ้านนางเลง หมู่ 5 ตำบลกบินทร์ [ 9 ก.พ. 2565 ]371
204 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]337
205 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างอัจฉราซีรอกซ์ หมู่ 8 ชุมชนตำรวจ ตำบลกบินทร์ [ 1 ก.พ. 2565 ]377
206 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]355
207 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากศูนย์สงเคราะห์ราษฏรถึงสถานีรถไฟ หมู่ 16 ชุมชนบ้านเหล่าหลวง ตำบลเมืองเก่า [ 26 ม.ค. 2565 ]370
208 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านโนนบากสุดเขตเทศบาล หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า ชุมชนบ้านไผ่ [ 26 ม.ค. 2565 ]351
209 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังซอยบ้านนายสุทน วงษ์ศรีแก้ว หมู่ 13 ชุมชนบ้านหนองกุลา ตำบลเมืองเก่า [ 26 ม.ค. 2565 ]357
210 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาโครงการเสริมลูกรังไหล่ทางบริเวณ ชุมชนบ้านเนินแห่ หมู่ 12 ชุมชนบ้านเนินแห่ ตำบลเมืองเก่า [ 26 ม.ค. 2565 ]395
211 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน [ 25 ม.ค. 2565 ]356
212 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและทรัพย์สิน [ 16 ม.ค. 2565 ]339
213 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน [ 14 ม.ค. 2565 ]342
214 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 11 ม.ค. 2565 ]346
215 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 24 ธ.ค. 2564 ]322
216 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 1 ธ.ค. 2564 ]351
217 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายลือถึงปั๊มน้ำมันผาติ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ต.ค. 2564 ]344
218 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการทำความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกสามทหารและในเขตเทศบาล [ 30 ก.ย. 2564 ]339
219 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง การติดตั้งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 29 ก.ย. 2564 ]333
220 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งภายในชุมชน จำนวน 5 ชุด [ 29 ก.ย. 2564 ]319
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14