เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างที่ว่ากาารอำเภอกบินทร์บุรี จนสุดเขตเเทศบาล ชุมชนตำรวจ ม.4 [ 24 ก.ค. 2566 ]27
22 กำหนดราคากลางจัดซื้อไฟประดับตกแต่งพร้อมติดตั้งโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 24 ก.ค. 2566 ]20
23 กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านนางสาวศิริวรรณ กูดแดง ชุมชนบ้านดงเย็น ม.11 [ 19 ก.ค. 2566 ]20
24 กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากทางเข้าโรงเรียนบ้านไผ่ ซอบบ้านนายสายนต์ สืบราษฎร์ ชุมชนบ้านไผ่ ม.8 [ 19 ก.ค. 2566 ]24
25 กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอุษา อ่างทอง จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ชุมชนหนองกุลา ม.13 [ 18 ก.ค. 2566 ]21
26 กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายป่วน แคนศรี (ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ ม.20 [ 18 ก.ค. 2566 ]31
27 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จนสุดเขตเทศบาล ชุมชนตำรวจ หมู่ที่ 4 ตำบลกบินทร์ [ 11 ก.ค. 2566 ]36
28 กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสาวพิมพ์ชนก อุดง ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2566 ]37
29 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนและตลิ่งแควพระปรงซอยบ้านนายอ้อน มาบุญชู หมู่ 5 ชุมชนบ้านนางเลง ตำบลกบินทร์ โดยวิธีคัดเลือก [ 10 ก.ค. 2566 ]41
30 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องจ้างออกแบบงานปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะบริเวณศาลาท่าน้ำ เพื่อก่อสร้างลานกิจกรรมกลางน้ำอเนกประสงค์ [ 6 ก.ค. 2566 ]54
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23