เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 271 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า(ห้องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) [ 9 พ.ย. 2566 ]127
42 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายในเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 9 พ.ย. 2566 ]110
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสาวพิมพ์ชนก อุดง ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ หมู่ 9 ตำบลเมืองเก่าทอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]121
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จนสุดเขตเทศบาล ชุมชนตำรวจ หมู่ที่ 4 ตำบลกบินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]133
45 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกสามทหารและในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนพฤศจิกายน 2566 - เดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 พ.ย. 2566 ]123
46 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกสามทหารและในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนพฤศจิกายน 2566-เดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ต.ค. 2566 ]117
47 ประกาศ กำหนดราคากลาง จ้างทำความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกสามทหารและในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]131
48 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างทำความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกสามทหารและในเขตเทศบาล [ 28 ก.ย. 2566 ]137
49 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]138
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองไผ่ [ 8 ก.ย. 2566 ]189
51 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัจฉราซีร็อก ระยะที่ 2 ชุมชนตำรวจ หมู่ 8 ตำบลกบินทร์ [ 6 ก.ย. 2566 ]171
52 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัจฉราซีร็อก ระยะที่ 2 ชุมชนตำรวจ หมู่ 8 ตำบลกบินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]176
53 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางรางระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนายพล อินทศรี (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม) จนสุดเขตเทศบาล ชุมชนบ้านเหล่าหลวง หมู่ 16 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]139
54 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางรางระบายน้ำซอยบ้านนายเพชร ซุยสาย ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]154
55 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางรางระบายน้ำซอยหนองแสง บริเวณบ้านนายโด่ แนนสินธุ์ (ชุมชนบ้านไผ่) หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]129
56 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนน และตลิ่งแควพระปรง ซอยบ้านนายอ้อน มาบุญชู หมู่ 5 ชุมชนบ้านนางเลง ตำบลกบินทร์ โดยวิธีคัดเลือก [ 6 ก.ย. 2566 ]136
57 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางจินดา กองจันทร์ ชุมชนบ้านโนนคูณ หมู่ 17 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]121
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองไผ่ ชุมชนสามทหาร ม.8 ชุมชนบ้านเนินแห่ ม.12 ชุมชนนครกบินทร์ ม.16 ตำบลเมืองเก่า [ 22 ส.ค. 2566 ]182
59 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางรางระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนายพล อินทศรี (ต่อจาก ค.ส.ล.เดิม) จนสุดเขตเทศบาล ชุมชนบ้านเหล่าหลวง หมู่ 16 ตำบลเมืองเก่า [ 21 ส.ค. 2566 ]127
60 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยหนองแสง บริเวณบ้านนายโด่ แนนสินธุ์ (ชุมชนบ้านไผ่) หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า [ 21 ส.ค. 2566 ]133
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14