เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
91 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนและตลิ่งแควพระปรง ซอยบ้านนายอ้อน มาบุญชู หมู่ 5 ชุมชนบ้านนางเลง ตำบลกบินทร์ [ 29 พ.ย. 2565 ]247
92 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกวังวิทย์ (ทิศเหนือ-ใต้) หมู่ที่ 12 ชุมชนบ้านเนินแห่ ตำบลเมืองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ย. 2565 ]243
93 กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน และตลิ่งแควพระปรง ซอยบ้านนายอ้อน มาบุญชู [ 23 พ.ย. 2565 ]249
94 กำหนดราคากลาง จัดซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถหน้าตักหลังขุด ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ [ 23 พ.ย. 2565 ]253
95 กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองวังวิทย์ (ทิศเหนือ-ใต้) [ 17 พ.ย. 2565 ]245
96 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการขุดลอกวังวิทย์ (ทิศเหนือ-ใต้) หมู่ 12 บ้านเนินแห่ [ 31 ต.ค. 2565 ]249
97 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกสามทหารและในเขตเทศบาล (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2565) [ 30 ก.ย. 2565 ]250
98 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ [ 28 ก.ย. 2565 ]254
99 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ [ 21 ก.ย. 2565 ]246
100 กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 19 ก.ย. 2565 ]244
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23