เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]43
32 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเนินแห่ จากทางหลวงหมายเลข 304 จนถึงทางหลวงหมายเลข 33 หมู่ที่ 12 ชุมชนบ้านเนินแห่ ตำบลเมืองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มิ.ย. 2566 ]38
33 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายป่วน แคนศรี (ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลเมืองเก่า [ 28 มิ.ย. 2566 ]36
34 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านนางสาวศิริวรรณ กูดแดง ชุมชนบ้านดงเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเก่า [ 28 มิ.ย. 2566 ]40
35 จ้างเหมาก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอุษา อ่างทอง จากถนน ค.ส.ล.เดิมเชื่อมต่อถนน ค.ส.ล. อบต.เมืองเก่า ชุมชนบ้านหนองกุลา หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเก่า [ 28 มิ.ย. 2566 ]39
36 จ้างเหมาก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสาวพิมพ์ชนก อุดง ชุมชนบ้านรุ้งเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า [ 28 มิ.ย. 2566 ]32
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเนินแห่ จากทางหลวงหมายเลข 304 จนถึงทางหลวงหทายเลข 33 หมุ่ 12 ชุมชนบ้านเนินแห่ [ 20 มิ.ย. 2566 ]32
38 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]40
39 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเนินแห่ จากทางหลวงหมายเลข 304 จนถึงทางหลวงหมายเลข 33 หมู่ที่ 12 ชุมชนบ้านเนินแห่ ตำบลเมืองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2566 ]33
40 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 มิ.ย. 2566 ]31
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23