เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 กำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ [ 9 มี.ค. 2566 ]249
62 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) [ 9 มี.ค. 2566 ]248
63 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน และตลิ่งแควพระปรง ซอยบ้านนายอ้อน มาบุญชู หมู่ 5 ชุมชนบ้านนางเลง ตำบลกบินทร์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มี.ค. 2566 ]247
64 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 1 มี.ค. 2566 ]249
65 กำหนดราคากลาง จัดซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถหน้าตักหลังขุด ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 1 มี.ค. 2566 ]245
66 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านชัยจินดา ซอย 7 (ชุมชนบ้านนางเลง) หมู่ 8 ตำบลกบินทร์ [ 24 ก.พ. 2566 ]249
67 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านชัยจินดา ซอย 6 (ชุมชนบ้านนางเลง) หมู่ 8 ตำบลกบินทร์ [ 24 ก.พ. 2566 ]258
68 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางรางระบายน้ำ ซอยบ้านนางปราณี อุดง (ชุมชนบ้านโนนคูณ) หมู่ 17 ตำบลเมืองเก่า [ 24 ก.พ. 2566 ]253
69 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอยข้างคลินิคกายภาพบำบัด (ชุมชนบ้านนางเลง) หมู่ 8 ตำบลกบินทร์ [ 24 ก.พ. 2566 ]256
70 ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง [ 24 ก.พ. 2566 ]252
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23