เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านโนนบากสุดเขตเทศบาล หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า ชุมชนบ้านไผ่ [ 26 ม.ค. 2565 ]253
162 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังซอยบ้านนายสุทน วงษ์ศรีแก้ว หมู่ 13 ชุมชนบ้านหนองกุลา ตำบลเมืองเก่า [ 26 ม.ค. 2565 ]252
163 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาโครงการเสริมลูกรังไหล่ทางบริเวณ ชุมชนบ้านเนินแห่ หมู่ 12 ชุมชนบ้านเนินแห่ ตำบลเมืองเก่า [ 26 ม.ค. 2565 ]259
164 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน [ 25 ม.ค. 2565 ]251
165 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและทรัพย์สิน [ 16 ม.ค. 2565 ]255
166 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน [ 14 ม.ค. 2565 ]245
167 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 11 ม.ค. 2565 ]248
168 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 24 ธ.ค. 2564 ]247
169 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 1 ธ.ค. 2564 ]249
170 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายลือถึงปั๊มน้ำมันผาติ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ต.ค. 2564 ]247
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23