เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
151 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่บ้านชัยจินดา ซอย 5 หมู่ 8 ชุมชนบ้านนางเลง ตำบลกบินทร์ [ 25 ก.พ. 2565 ]251
152 คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ [ 24 ก.พ. 2565 ]252
153 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนบ้านหนองกุลา เฉพาะส่วนที่ชำรุด หมู่ 13 ชุมชนบ้านหนองกุลา ตำบลเมืองเก่า [ 23 ก.พ. 2565 ]255
154 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM จำนวน 2 รายการ [ 21 ก.พ. 2565 ]251
155 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า [ 9 ก.พ. 2565 ]252
156 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ราคากลางโครงการซ่อมแซมสะพานชั่วคราวซอยบ้านนายอ้อน มาบุญชู ชุมชนบ้านนางเลง หมู่ 5 ตำบลกบินทร์ [ 9 ก.พ. 2565 ]259
157 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]250
158 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างอัจฉราซีรอกซ์ หมู่ 8 ชุมชนตำรวจ ตำบลกบินทร์ [ 1 ก.พ. 2565 ]259
159 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]259
160 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากศูนย์สงเคราะห์ราษฏรถึงสถานีรถไฟ หมู่ 16 ชุมชนบ้านเหล่าหลวง ตำบลเมืองเก่า [ 26 ม.ค. 2565 ]257
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23