เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


เทศบาลตำบลเมืองเก่า ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านโนนคูณและบ้านไผ่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น


วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า มอบหมายให้ นายธนานันต์ เชื้อสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองเก่า ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านโนนคูณและบ้านไผ่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น

2024-06-12
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-03-06
2024-03-05
2024-02-19