เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


คุณจินดา ทรงนวรัตน์ คุณชัยรัตน์ ทรงนวรัตน์ และคุณสรยา สนเท่ห์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน


วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ารับมอบสิ่งของเครื่องใช้ จากคุณจินดา ทรงนวรัตน์,คุณชัยรัตน์ ทรงนวรัตน์ และคุณสรยา สนเท่ห์ เพื่อนำไปมอบให้กับพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลเมืองเก่าขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

2024-06-12
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-03-06
2024-03-05
2024-02-19