เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ


วันรักต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่ จะฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533

เพื่อเป็นการสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงได้ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบของสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าให้มีความสวยงายและเรียบร้อย

2024-06-12
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-03-06
2024-03-05
2024-02-19