เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าพร้อมด้วยคณะผู็บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ


 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.

นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และ

หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อหารือ

ข้อราชการและติดตามความคืบหน้า

ผลการปฏิบัติงานด้านศูนย์พักคอยและ

ผลการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ให้กับส่วนราชการ

2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05